Betaling t-shirts

Fields marked with * are required
Deze gegevens worden gebruikt slechts voor de levensduur van dit evenement voor het controleren en beheren van de inschrijvingen, dit betekent dat ze na afsluiting verwijderd worden. Geaggregeerde en geanonimiseerde data wordt onbeperkt bijgehouden voor statistische doeleinden om onze werking te verbeteren. Je kunt altijd je gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen door een mail te sturen naar [email protected]. Indien een betaling plaatsvindt treed Worldline Group S.A. op als dataverwerker van de betalingsgegevens. Op dit evenement wordt beeldmateriaal verzameld, indien je na publicatie een foto van jezelf wilt laten verwijderen mag je hiervoor mailen naar [email protected]. Door dit aan te duiden bevestig ik dat ik van bovenstaande dingen op de hoogte ben. || This data is only used for the lifespan of this event and in function of checking and managing registrations, this means that they will be deleted after finalising this event. Aggregated and anonymised data is stored indefinitely for statistical purposes and to improve our activities. You are always in the possibility of checking, editing and deleting your information by contacting us on [email protected]. If a payment is processed, Worldline Group S.A. will function as data processor for the data regarding this payment. On this event, imagery will be collected, if you would like to remove a picture after publication, you can submit this request by contacting us on [email protected]. By checking this box I acknowledge this information.
Ik geef mijn toestemming om van mij gemaakte beelden te gebruiken voor verdere commerciële doeleinden van Mechanix en om komende evenementen te promoten. || I give my permission to use the imagery containing me for further commercial purposes of Mechanix and promote upcoming events.
Ik geef de toestemming om mij via mijn e-mailadres te contacteren voor marketingdoeleinden van Mechanix en haar partners. || I give my permission to contact me using my emailadres for marketing purposes of Mechanix and her partners.

Deze inschrijving werkt met online betaling, door op onderstaande knop te drukken wordt je omgeleid naar ons beveiligd betaalplatform, blijf na de betaling op deze pagina tot je teruggeleid wordt naar onze website, alleen dan zijn we zeker dat je betaling gelukt is en zal je ook een betalingsbevestiging krijgen. || This registration works with online payment, by pressing the button below you will be redirected to our secure payment platform, remain on this page until after you are redirected back to our website. Then, and only then will we receive confirmation of your payment of which you will also receive a mail.